Andere tegemoetkomingen

Naast de studietoelagen van de Vlaamse overheid en de studiefinanciering via je sociale dienst/studentenvoorzieningen, bestaan er nog studiebeurzen en studieleningen van andere organisaties.

Concreet