Beurzen voor een uitwisselingsproject

Neem je tijdens je opleiding deel aan een uitwisselingsproject (deel van je studie of stage) in de Europese Economische Ruimte of erbuiten, dan kan je onder bepaalde voorwaarden respectievelijk een Erasmusbeurs of een VLIR-UOS beurs krijgen.

Meer informatie