Functiebeperking

Als student met een functiebeperking kan je een beroep doen op een aantal faciliteiten en tegemoetkomingen:

  • GON-begeleiding (Geïntegreerd Onderwijs);
  • betaling van bv. gebaren- of schrijftolkuren, vergrote kopieën, ICT-materiaal dat in je onderwijsinstelling kan worden gebruikt, … via de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen van het Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming;
  • vaktechnische en inhoudelijke begeleiding (bijles) vergoed door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH);
  • materiële of financiële ondersteuning vanuit je onderwijsinstelling of sociale dienst/studentenvoorzieningen.

Meer informatie