Belastingvermindering

Voor het inkomstenjaar 2017 ben je fiscaal ten laste van je ouders als je op 1 januari 2018 deel uitmaakt van het gezin én je nettobestaansmiddelen in 2017 niet hoger zijn dan € 3 200. Dit grensbedrag is van toepassing als je ten laste bent van gehuwde of wettelijk samenwonende ouder(s). In alle andere situaties ben je ten laste van een fiscaal alleenstaande ouder en wordt dit bedrag opgetrokken tot € 4 620.

Als je nettobestaansmiddelen hoger liggen dan de eerder vermelde grensbedragen, dan ben je niet meer fiscaal ten laste en zullen je ouders voor jou geen belastingvermindering krijgen. Met de simulatiemodule Tax-Calc kan je berekenen hoeveel de belastingvermindering voor jouw gezin bedraagt.

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de maximale belastingvermindering:

Evolutie aantal
kinderen ten laste
Gehuwde/wettelijk
samenwonende ouder(s)
Fiscaal
alleenstaande ouder
van 1 naar 0 € 397 € 862
van 2 naar 1 € 729 € 767
van 3 naar 2 € 1 859 € 1 976
van 4 naar 3 € 2 240 € 2 317,50
van 5 naar 4 € 2 479,50 € 2 479,50
en volgende € 2 479,50 € 2 479,50

Ouders met een laag inkomen zijn soms geen belastingen verschuldigd en genieten dan geen belastingvermindering. Als fiscale compensatie krijgen zij een belastingkrediet van maximaal € 440 per kind, op voorwaarde dat een belastingaangifte wordt ingediend.