Studies en relatie met je ouders

Als je een keer niet slaagt, krijg je meestal nog een tweede kans. Wanneer je studie een grote vertraging oploopt, stopt de onderhoudsplicht tenzij de vertraging niet aan jou te wijten is. In sommige omstandigheden kan de ouderlijke plicht opnieuw ontstaan als je blijk geeft van goede wil.

Met een diploma hoger onderwijs heb je normaal gezien voldoende kansen op de arbeidsmarkt. Wil je nog een tweede opleiding volgen dan valt die buiten de onderhoudsplicht van je ouders. Soms kan een kortlopende bijkomende opleiding (bv. een specialisatie van 1 jaar) je kansen op tewerkstelling in belangrijke mate verhogen. Sommige rechters rekenen dat tot de onderhoudsplicht.

Je moet je ouders op de hoogte houden van je studieverloop en hen je resultaten meedelen.

Er wordt in de rechtspraak rekening gehouden met de relaties die bestaan tussen ouders en kind. Onenigheid leidt niet automatisch tot stopzetting van de onderhoudsplicht, maar bij een totaal gebrek aan respect kan de rechter de onderhoudsplicht van je ouders beëindigen.