Werken als werknemer of zelfstandige

Als werknemer
Als student werk je in principe met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten. Het voordeel van zo’n studentencontract is dat elke partij de overeenkomst vrij soepel, met een korte opzeggingstermijn, kan beëindigen en dat je ouders minder kans hebben om hun belastingsvermindering te verliezen.

Een studentencontract is altijd tijdelijk, de maximale duur bedraagt 12 maanden. Het vermeldt een begin- en einddatum, een uurrooster en wordt in 2 exemplaren opgemaakt (1 voor jou en 1 voor je werkgever). Je ondertekent het contract voor je begint te werken en ontvangt het arbeidsreglement. Zwart werk biedt geen juridische houvast. Je bent bv. niet verzekerd in geval van een arbeidsongeval.

Wat staat er op je loonbrief?

 BRUTOLOON (staat vermeld in je contract)
– RSZ-bijdrage (13,07%) of solidariteitsbijdrage (2,71%)
 = (BRUTO)BELASTBAAR
– bedrijfsvoorheffing (voorschot op de personenbelasting)
 = NETTOLOON (wat je effectief ontvangt)

Je werkgever moet je minstens het wettelijke minimumloon betalen.

Als zelfstandige
Oefen je naast je studies een zelfstandige activiteit uit, dan kan je sinds 1 januari 2017 het statuut ‘student-zelfstandige’ aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds als je:

  • tussen 18 en 25 jaar bent;
  • ingeschreven bent voor minstens 27 studiepunten met het oog op het behalen van een diploma.

Het voordeel van dit statuut is dat je kan genieten van een voordelige bijdrageregeling en fiscale regeling.