Alternatieve fondsen

Hieronder vind je een greep uit het aanbod.

Provinciale Commissies voor Studiebeurzenstichtingen beheren een aantal studiebeurzen (uit nalatenschappen), met elk hun eigen toelatingsvoorwaarden:

Stichting VOCATIO reikt beurzen uit aan gepassioneerde en geëngageerde jonge talenten die over onvoldoende middelen beschikken om hun project te realiseren.

Stichting Van Goethem-Brichant bekroont projecten die de levenskwaliteit van personen met een handicap verbeteren.

Fonds Dieter van de Koning Boudewijnstichting verleent steun (financieel en/of coaching) aan jongeren uit een problematische familiesituatie (voornamelijk uit de Bijzondere Jeugdzorg).

Fonds Tinne Boes van de Koning Boudewijnstichting verleent steun aan jongeren, die omwille van hun moeilijke sociale- of leefomstandigheden onvoldoende kansen krijgen.

Stichting Fernand Lazard verstrekt renteloze leningen aan afgestudeerden voor installatiekosten, een bijkomende opleiding of wetenschappelijk onderzoek in het buitenland.

P. Couturierfonds wil jongeren uit de Bijzondere Jeugdbijstand een duw in de rug geven, een steun in de verhoging van hun kansen. De financiële hulp richt zich naar al deze jongeren, maar vooral naar studerende jongeren die de stap zetten in de wereld als jongvolwassenen.