Beurzen voor internationale mobiliteit

Ga je tijdens je studies in het buitenland studeren of stage lopen, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een mobiliteitsbeurs krijgen: Erasmusbeurs, generieke of specifieke beurs van de Vlaamse overheid of VLIR-UOS reisbeurs.

Meer informatie