Belastingvermindering voor ouders

Voor het inkomstenjaar 2020 ben je fiscaal ten laste van je ouders indien je op 1 januari 2021 deel uitmaakt van het gezin én je nettobestaansmiddelen in 2020 niet hoger zijn dan € 3 380. Dit grensbedrag is van toepassing als je ten laste bent van gehuwde of wettelijk samenwonende ouder(s). In alle andere situaties ben je ten laste van een fiscaal alleenstaande ouder en wordt dit bedrag opgetrokken tot € 4 880.

Als je nettobestaansmiddelen hoger liggen dan de eerder vermelde grensbedragen, ben je niet meer fiscaal ten laste en zullen je ouders voor jou geen belastingvermindering krijgen. De belastingvermindering is groter naarmate er meer kinderen ten laste zijn en is ook afhankelijk van de burgerlijke staat van je ouder(s) en van de hoogte van de gemeentebelasting.
Het bedrag van de belastingvermindering ligt tussen € 400 tot € 2 700 per kind. Met de simulatiemodule Tax-Calc kan je berekenen hoeveel de belastingvermindering voor jouw gezin bedraagt.

Als je ouder(s) weinig belastingen verschuldigd zijn, genieten ze niet altijd belastingvermindering voor alle kinderen. Als fiscale compensatie kunnen zij een belastingkrediet krijgen van maximaal € 470 per kind, op voorwaarde dat een belastingaangifte wordt ingediend.