Bereken nettobestaansmiddelen

Je nettobestaansmiddelen bereken je als volgt:

1) Tel het belastbaar loon dat je verdiende met een studentencontract en het belastbaar inkomen verdiend met het statuut student-zelfstandige op.
De eerste € 2 820 tel je niet mee.
2) Tel het belastbaar loon dat je verdiende met een ander contract en het belastbaar inkomen als zelfstandige (zonder het statuut van student-zelfstandige) op.
3) Tel 1 en 2 samen en trek van dit bedrag 20% af met een minimum van € 470.
= Tussentotaal A
Tel je leefloon, ziekte-, werkloosheidsuitkering, … op.
Trek van dit bedrag 20% af.
= Tussentotaal B
Tel het alimentatiegeld, dat voor jou wordt betaald, op.
De eerste € 3 380 tel je niet mee.
Trek van dit bedrag 20% af.
= Tussentotaal C
A + B + C = nettobestaansmiddelen

Voorbeeld: berekening nettobestaansmiddelen 2020