Zelf belastingen betalen

Niet fiscaal ten laste zijn, betekent niet automatisch dat je zelf belastingen moet betalen. Je moet pas belastingen betalen als je nettobelastbaar inkomen van 2019 hoger is dan € 8 860.

Je betaalt enkel belastingen op het gedeelte boven dit bedrag. Als je werkgever bedrijfsvoorheffing heeft afgehouden, kan je deze volledig of gedeeltelijk terugkrijgen na controle door de belastingdienst. Het is verplicht om je belastingaangifte in te dienen.

Je nettobelastbaar inkomen bereken je als volgt:

  • inkomen uit arbeid
Je inkomen
Brutobelastbaar Op een loonbrief terug te vinden als ‘belastbaar loon’.
Beroepskosten Om een beroep uit te oefenen, maak je kosten. De belastingdienst past daarom een forfaitaire aftrek toe op het brutobelastbaar inkomen uit arbeid.

Forfaitaire aftrek 2019:

  • 30% tot € 16 033,31

De forfaitaire aftrek bedraagt maximaal € 4 810.

Nettobelastbaar = brutobelastbaar – beroepskosten

Voorbeeld: Voorbeeld berekening nettobelastbaar inkomen uit arbeid

  • de alimentatie die voor jou in 2019 wordt betaald, telt voor 80% mee;
  • er zijn nog andere inkomsten (bv. inkomsten als zelfstandige, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering) die bij je nettobelastbaar inkomen kunnen worden geteld.