Zelf belastingen betalen

Niet fiscaal ten laste zijn, betekent niet automatisch dat je zelf belastingen moet betalen. Je moet pas belastingen betalen als je nettobelastbaar inkomen van 2020 hoger is dan € 8 990.

Je betaalt enkel belastingen op het gedeelte boven dit bedrag. Als je werkgever bedrijfsvoorheffing heeft afgehouden, kan je deze volledig of gedeeltelijk terugkrijgen na controle door de belastingdienst. Het is verplicht om je belastingaangifte in te dienen.

Je nettobelastbaar inkomen bereken je als volgt:

  • inkomen als werknemer
Je inkomen
Brutobelastbaar Op een loonbrief terug te vinden als ‘belastbaar loon’.
Beroepskosten Om een beroep uit te oefenen, maak je kosten. De belastingdienst past daarom een forfaitaire aftrek toe op het brutobelastbaar inkomen uit arbeid.

Forfaitaire aftrek 2020
30% tot € 16 266,64
Deze bedraagt maximaal € 4 880.

Als je veel kosten hebt, kan je er voor kiezen om de werkelijke beroepskosten aan je belastingaangifte toe te voegen.

Nettobelastbaar = brutobelastbaar – beroepskosten

Voorbeeld: berekening nettobelastbaar inkomen uit arbeid 2020

  • de alimentatie die voor jou in 2020 wordt betaald, telt voor 80% mee;
  • er zijn nog andere inkomsten (bv. inkomsten als zelfstandige, ziekte-, werkloosheidsuitkering) die bij je nettobelastbaar inkomen worden geteld.