Kinderbijslag

Er wordt kinderbijslag als student betaald:

  • tot en met de maand waarin je 25 jaar wordt;
  • op voorwaarde dat je tijdens het academiejaar ingeschreven bent én blijft voor minstens 27 studiepunten met een diploma-, credit- en/of examencontract;
  • voor een volledig academiejaar als je ten laatste op 30 november bent ingeschreven. Ben je na deze datum ingeschreven, dan heb je recht op kinderbijslag vanaf de maand na je inschrijving.

Zit je in je diplomajaar én omvat je studieprogramma een thesis of stageverslag, dan zijn geen 27 studiepunten vereist. Je ontvangt kinderbijslag tot en met de maand van indiening van je bachelor-, masterproef of stageverslag, ongeacht of je nog andere opleidingsonderdelen moet afleggen. Je kan per opleiding eenmalig van deze regeling genieten.

Als je tijdens het academiejaar je inschrijving wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor je kinderbijslag.

Als je werkt tijdens je studies, kan je de kinderbijslag verliezen.

Concreet

Meer informatie