Groeipakket (Vlaanderen)

Algemene voorwaarden Groeipakket

Er wordt Groeipakket als student betaald:

 • tot en met de maand waarin je 25 jaar wordt;
 • op voorwaarde dat je tijdens het academiejaar ingeschreven bent én blijft voor minstens 27 studiepunten met een diploma-, credit- en/of examencontract;
 • voor een volledig academiejaar als je ten laatste op 30 november bent ingeschreven. Ben je na deze datum ingeschreven, dan heb je recht op Groeipakket vanaf je inschrijving.

Neem je geen 27 studiepunten op in je diplomajaar?
Je ontvangt Groeipakket gedurende het volledige diplomajaar. Je kan per opleiding (graduaten, bachelors en masters) eenmalig van deze regeling genieten. Deze regeling geldt niet voor schakelprogramma’s, voorbereidingsprogramma’s, banaba’s, manama’s, postgraduaten, doctoraten en doctoraatsopleidingen.

Voldoe je niet (meer) aan de voorwaarden voor Groeipakket als student, dan kan je onder bepaalde voorwaarden recht hebben op Groeipakket als schoolverlater.

Als je tijdens het academiejaar je inschrijving wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor je Groeipakket.

Als je werkt tijdens je studies, kan je je Groeipakket verliezen.

Let op! Maatregelen COVID-19.

 • De COVID-19-toeslag
  Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd van 15 juni tot en met 31 oktober.  Je vraagt de toeslag aan bij de uitbetaler van je Groeipakket.

  Meer informatie kan je hier terugvinden.
 • Een andere ondersteunende maatregel die de regering besliste, is dat je uren van het tweede kwartaal niet meetellen voor je 475 uur, terwijl je toch recht blijft hebben op verminderde sociale bijdragen én groeipakket. Deze maatregel geldt voor álle jobstudenten en is niet beperkt tot een bepaalde sector. Je inkomsten als student in het tweede kwartaal zullen ook niet meegerekend worden om te bepalen of je fiscaal ten laste blijft van je ouders.
  Meer informatie kan je terugvinden op student at work.

Concreet

Meer informatie