Kinderbijslag in specifieke situaties

Studeren in het buitenland
Ben je ingeschreven aan een Belgische onderwijsinstelling en neem je deel aan een uitwisselingsprogramma (bv. Erasmus), dan behoud je je kinderbijslag.

Ben je ingeschreven aan een buitenlandse onderwijsinstelling, dan heb je recht op kinderbijslag als het studieprogramma erkend is door de buitenlandse overheid of overeenstemt met een programma erkend door de Belgische overheid.

Let op! Je moet steeds voldoen aan de algemene voorwaarden.

Stage
Loop je stage om je diploma te behalen, dan behoud je je kinderbijslag op voorwaarde dat je vergoeding niet hoger is dan € 551,89 bruto per maand (index september 2018).