Langdurige ziekte

Ziekte tijdens het academiejaar
Als je tijdens het academiejaar ernstig ziek wordt waardoor je niet langer voor minstens 27 studiepunten ingeschreven kan blijven, dan kan je je kinderbijslag behouden:

  • als je door de FOD Sociale Zekerheid erkend wordt als ‘kind met een aandoening’. Je kan dit statuut aanvragen via je kinderbijslagfonds. Dit statuut geeft recht op kinderbijslag en soms verhoogde kinderbijslag tot de leeftijd van 21 jaar. Nadien kan je een inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap aanvragen​ of
  • als ‘zieke schoolverlater’, op voorwaarde dat je een medisch attest aan je kinderbijslagfonds bezorgt waaruit blijkt dat je ziek bent geworden tijdens je studies of uiterlijk binnen de 5 werkdagen nadat je het aantal studiepunten hebt verminderd tot minder dan 27 of je studies hebt stopgezet. Je hebt dan recht op kinderbijslag tot het einde van de ziekteperiode vermeld in het medisch attest.
    Na afloop van dit medisch attest moet je binnen de 5 werkdagen opnieuw minstens 27 studiepunten opnemen of inschrijven als werkzoekende bij de VDAB. Doe je dat niet, dan wordt de kinderbijslag die je tijdens de ziekteperiode hebt ontvangen volledig teruggevorderd.

Ziekte tijdens de zomervakantie
Als je tijdens de zomervakantie ziek wordt waardoor je in het nieuwe academiejaar geen 27 studiepunten kan opnemen en ook niet kan inschrijven als werkzoekende, dan kan je je kinderbijslag behouden:

  • als je als ‘kind met een aandoening’ wordt erkend door de FOD Sociale Zekerheid (zie hierboven) of
  • als ‘zieke schoolverlater’ (zie hierboven). Uit het medisch attest, dat je bezorgt aan je kinderbijslagfonds, moet blijken dat je ziek bent geworden uiterlijk binnen de 5 werkdagen na 1 augustus of binnen de 5 werkdagen na je laatste herexamen.