Wie ontvangt de kinderbijslag

De kinderbijslag wordt meestal uitbetaald aan de moeder.

Je kan de kinderbijslag zelf ontvangen als je een apart domicilie hebt, gehuwd bent of kinderbijslag ontvangt voor je eigen kinderen. Dat kan gevolgen hebben voor het bedrag dat je zelf ontvangt. De kinderbijslag van de andere kinderen in je oorspronkelijke gezin wijzigt ook (2de kind wordt 1ste kind, …).
Om het voordeel van de rangorde in je oorspronkelijke gezin en de eventuele verhogingen te behouden, kan je ouder je kinderbijslag blijven ontvangen en ‘jouw deel’ doorstorten.