Bedrag leefloon

Het bedrag van het leefloon is afhankelijk van de categorie waartoe je behoort.

Categorie Maximum bedrag per maand
Categorie 1: samenwonend
Je leeft samen met 1 of meerdere personen waarmee je jouw huishouden gemeenschappelijk regelt (bv. partner, ouders).
€ 639,27
Categorie 2: alleenstaand
Je leeft alleen.
€ 958,91
Categorie 3: samenwonend met een gezin ten laste (als gezinshoofd)
Je hebt een gezin ten laste met minstens 1 minderjarig ongehuwd kind.
€ 1 295,91

(index februari 2020)