Bedrag leefloon

Het bedrag van het leefloon is afhankelijk van de categorie waartoe je behoort.

Categorie Bedrag per maand
samenwonend (bv. met partner, ouders) € 619,15
alleenstaand € 928,73
samenwonend met een gezin ten laste (als gezinshoofd) € 1 254,82

(index juli 2019)

Je bent samenwonend als je met 1 of meerdere personen onder hetzelfde dak woont en daarbij huishoudelijke aangelegenheden voornamelijk gemeenschappelijk regelt.

Je wordt als alleenstaand beschouwd als je alleen woont.

Je bent samenwonend met een gezin ten laste als er minstens 1 minderjarig ongehuwd kind aanwezig is.