FAQ’s student en leefloon

Als je vragen hebt over studeren met een leefloon, zijn hier een aantal veelvoorkomende vragen opgesomd met een antwoord dat als advies kan dienen in je gesprek met je sociaal assistent(e) bij het OCMW.

Let op! Studeren met een leefloon is geen recht en het OCMW heeft een grote beslissingsvrijheid.