Het OCMW

In elke Belgische gemeente is een OCMW actief. Je vraagt leefloon aan bij het OCMW van de gemeente waar je bent gedomicilieerd. Als je bij een ander OCMW je aanvraag indient, wordt deze binnen de 5 kalenderdagen doorgestuurd naar het bevoegde OCMW. Dat laatste OCMW is en blijft bevoegd tot het einde van de ononderbroken studies, ook als je domicilie tijdens je studies wijzigt.

Het OCMW onderzoekt je sociaal-financiële situatie en neemt binnen 1 maand een beslissing. Je hebt het recht om gehoord te worden door de OCMW-raad vóór de beslissing. Als je niet akkoord gaat, heb je tot 3 maanden na de beslissing tijd om in beroep te gaan bij de Arbeidsrechtbank.