Leefloon en …

Onderhoudsplicht
Het OCMW kan je ouder(s) aanspreken in het kader van de onderhoudsplicht. Je kan vragen dat het OCMW afziet van terugvordering omwille van billijkheidsredenen (bv. beperkte financiële middelen van je ouders). Het OCMW kan hier ook zelf voor opteren.

Kinderbijslag/Groeipakket
Het OCMW eist dat je het recht op kinderbijslag/Groeipakket uitput. Je leefloon wordt verminderd met het bedrag van je kinderbijslag/Groeipakket. Kinderbijslag/Groeipakket ontvangen voor je eigen kind(eren), wordt vrijgesteld.

Studietoelage van de Vlaamse overheid
Als je een studietoelage ontvangt, mag deze niet van je leefloon worden afgetrokken.

Bereidheid tot werken
Het OCMW kan vragen dat je werkt. Dat kan zowel gaan over vakantiewerk als over een job tijdens het academiejaar. Onderstaande bedragen mag je bovenop je leefloon verdienen. Hetgeen je meer verdient, wordt van je leefloon afgetrokken. Vergeet niet deze vrijstelling aan te vragen.

Vrijstelling inkomsten uit arbeid (= socio-professionele vrijstelling) Per maand (netto)
met studietoelage Vlaamse overheid € 70,81
zonder studietoelage Vlaamse overheid € 253,88

(index februari 2020)