Studeren met leefloon

Eén van de bevoegdheden van het OCMW is het uitvoeren van de wet op maatschappelijke integratie, waarin rechten voor studenten (jonger dan 25 jaar) zijn opgenomen.

Als uit het sociaal-financieel onderzoek blijkt dat je over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt, kan het OCMW je een leefloon uitkeren in het kader van maatschappelijke integratie. Dit houdt in dat het OCMW je een geschikte tewerkstellingsopdracht kan aanbieden of dat een ‘geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie’ (GPMI) wordt uitgewerkt dat op termijn leidt naar tewerkstelling. Hierin kan het OCMW aanvaarden dat je voltijds gaat studeren om zo je kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Dit GPMI is een schriftelijk contract waarin afspraken staan waar jij en het OCMW zich aan moeten houden. Zolang je deze vastgelegde afspraken in het GPMI naleeft, behoud je het recht op leefloon.