Belastingen

Als er voor jou onderhoudsgeld wordt betaald (ook al ontvang je dit niet zelf), moet jij dit bedrag aangeven bij je personenbelasting als je ook andere belastbare inkomsten hebt. Als je inkomen alleen uit onderhoudsgeld bestaat, moet je het volledige bedrag aangeven als 80% daarvan boven de belastingvrije som komt.