Financiële steun van je ouder(s)

Je beide ouders, ongeacht waar je woont, zijn onderhoudsplichtig. In verhouding tot hun middelen en gezinssituatie kan de ene ouder meer bijdragen dan de andere. Ouders kunnen onderhoudsplicht nakomen ‘in natura’ (het voorzien van voeding, kleding, huisvesting, zakgeld, opleiding, …) of door je financieel te ondersteunen.