Als je een keer niet slaagt, krijg je meestal nog een tweede kans. Wanneer je studie een grote vertraging oploopt, stopt de onderhoudsplicht tenzij de vertraging niet aan jou te wijten is. In sommige omstandigheden kan de ouderlijke plicht opnieuw ontstaan als je blijk geeft van goede wil.

Met een diploma hoger onderwijs heb je normaal gezien voldoende kansen op de arbeidsmarkt. Wil je nog een tweede opleiding volgen dan valt die buiten de onderhoudsplicht van je ouders. Soms kan een kortlopende bijkomende opleiding (bv. een specialisatie van 1 jaar) je kansen op tewerkstelling in belangrijke mate verhogen. Sommige rechters rekenen dat tot de onderhoudsplicht.