Wat als er niet betaald wordt?

Als de ouder waarbij je woont of jijzelf een vonnis of een authentieke akte hebt waarin het onderhoudsgeld exact werd vastgelegd en dat wordt niet betaald, dan kunnen respectievelijk je ouder of jij zich wenden tot de Dienst voor Alimentatievordering (DAVO).

DAVO kan:

  • de achterstallige bedragen invorderen bij de onderhoudsplichtige. Om van deze dienst gebruik te maken, is er geen inkomstengrens;
  • voorschotten geven op de in te vorderen bedragen. Hiervoor is er een inkomensgrens die verhoogd wordt per kind ten laste.