Wat kan je doen bij onenigheid

Als je niet tot een compromis komt, kan je sociale dienst/studentenvoorziening bemiddelen tussen jou en je ouders. Lukt dat niet, dan kan je contact opnemen met het OCMW of overwegen een vordering in te stellen tegen je ouders. De bevoegde rechter is de vrederechter van de woonplaats van je ouders of van jouw woonplaats.