Wat wordt van jou verwacht

Je moet je ouders op de hoogte houden van je studieverloop en hen je resultaten meedelen.

Er wordt in de rechtspraak rekening gehouden met de relaties die bestaan tussen ouders en kind. Onenigheid leidt niet automatisch tot stopzetting van de onderhoudsplicht, maar bij een totaal gebrek aan respect kan de rechter de onderhoudsplicht van je ouders beëindigen.