Kosten en onderhoudsgeld

De onderhoudsplicht van je ouder(s) omvat gewone (bv. voeding, kleding, studie) en buitengewone kosten (bv. medische kosten, studiereis, buitenlandse stage). Voor de hoogte en de verdeling van de kosten is er nog geen wettelijke regeling.

De kosten voor een kot horen niet automatisch bij de onderhoudsplicht. Omwille van afstand (pendeltijd) of familiale omstandigheden kan dit ten laste gelegd worden van je ouders.

Bij het bepalen van de onderhoudsplicht van je ouders kan rekening worden gehouden met je eigen inkomsten uit (studenten)arbeid of inkomsten uit kapitaal en/of onroerende goederen.