Welke kosten

De onderhoudsplicht van je ouders omvat gewone en buitengewone kosten.

Voor de gewone kosten in functie van dagelijks onderhoud (bv. voeding) en studiekosten, wordt meestal een maandelijks forfaitair bedrag vastgelegd.

Buitengewone kosten zijn uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorziene uitgaven die het normale budget overschrijden (bv. medische kosten, studiereis).

Als meerderjarige ben je wettelijk niet verplicht om thuis te wonen. Dit betekent niet dat je ouders altijd de kosten van je kot moeten betalen. Enkel wanneer het afzonderlijk wonen noodzakelijk is omwille van de studies of omwille van familiale redenen, worden de extra woonkosten ten laste gelegd van je ouders.