Betaald educatief verlof

Ben je voltijds of deeltijds (onder bepaalde voorwaarden) werknemer in de privésector, dan heb je recht op educatief verlof voor het volgen van bepaalde erkende opleidingen die niet noodzakelijk verband houden met je werk.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

 • Bachelor- en masteropleidingen (ook aanvullende opleidingen in het hoger onderwijs) die je volgt met een diplomacontract na 16 uur of in het weekend en die minstens 32 contacturen per academiejaar hebben. Werk je ’s nachts of in het weekend dan kan je een opleiding volgen waarbij maximaal 1 keer per week overdag les wordt gegeven.
 • Opleidingen in het hoger onderwijs die een specifieke erkenning hebben gekregen in het stelsel van het betaald educatief verlof door de erkenningscommissie of door een paritair comité. Vraag aan de opleidingsverantwoordelijke of je opleiding erkend is.
 • Opleidingen die voorbereiden op een knelpuntberoep en worden georganiseerd door de VDAB.

Basisprincipes

 • Je kan per academiejaar maximum 180 uur betaald educatief verlof krijgen. Dit aantal uren is afhankelijk van je opleiding en beperkt tot het aantal contacturen dat je effectief hebt gevolgd.
 • Je moet de lessen nauwgezet volgen en hiervan het bewijs leveren.
 • Je behoudt je loon begrensd tot een bruto maandloon van € 2 871 (index september 2017).
 • Je moet je afwezigheden plannen in overleg met je werkgever en je educatief verlof opnemen tussen de datum van de aanvang van je opleiding en de datum van je laatste examen van de 1ste zittijd. Enkel als je effectief deelneemt aan de examens van de 2de zittijd wordt deze periode verlengd tot het einde van deze 2de zittijd.
 • Educatief verlof kan je gebruiken om lessen te volgen, een niet-bezoldigde stage te doen, te studeren, deel te nemen aan examens, …

Examen- of creditcontract

 • Ben je ingeschreven met een examencontract met het oog op het behalen van een diploma, dan heb je recht op educatief verlof gelijk aan driemaal de wekelijkse arbeidsduur. Je moet enkel een bewijs van deelname aan de examens voorleggen.
 • Ben je ingeschreven met een examencontract met het oog op het behalen van credits, dan heb je geen recht op educatief verlof.
 • Ben je ingeschreven met een creditcontract, dan heb je geen recht op educatief verlof.

Meer informatie