Opleidingscheques

Je kan een erkende opleiding enkel met opleidingscheques betalen als je:

  • een opleiding volgt in het kader van loopbaanbegeleiding of;
  • geen diploma hoger onderwijs hebt behaald (inclusief HBO5, onderwijs sociale promotie en getuigschrift pedagogische beroepsbekwaamheid) én de opleiding is erkend in het stelsel van betaald educatief verlof. Wat het hoger onderwijs betreft, betekent dit dat je voor je eerste bacheloropleiding opleidingscheques kan aanvragen wanneer je inschrijft met een diplomacontract en je programma ten minste 32 contacturen omvat of inschrijft met een examencontract met het oog op het behalen van een diploma.
    Let op! Opleidingen binnen het studiegebied audiovisuele en beeldende kunsten zijn niet erkend, met uitzondering van de onderdelen bouwkundig tekenen en toegepaste grafiek.

EN

  • werknemer, ambtenaar of uitzendkracht bent en in Vlaanderen of het Brussels Gewest woont, of een Europese werknemer bent die in Vlaanderen of in het Brussels Gewest werkt.

Het moet gaan om een opleiding die je volgt op eigen initiatief en die je werkgever niet betaalt. Ben je jonger dan 25 jaar en werk je met een studentenovereenkomst, dan kan je geen opleidingscheques gebruiken.

Per kalenderjaar kan je voor maximaal € 250 cheques bij de VDAB bestellen, waarvoor je slechts de helft betaalt. Met de cheques kan je enkel de rechtstreekse studiekosten aan je onderwijsinstelling betalen (bv. studiegeld, soms boeken en cursussen, …). Je kan de cheques tot 2 maanden na de start van je opleiding aanvragen en ze blijven 14 maanden geldig.
Boeken en cursussen aangekocht bij je onderwijsinstelling, kan je op een later tijdstip met opleidingscheques betalen op voorwaarde dat de datum van aankoop op de cheques wordt vermeld (dus niet de datum van de start van je opleiding).

Heb je nog geen diploma hoger onderwijs, volg je een opleiding die langer dan 1 jaar duurt en heb je voor meer dan € 250 studiekosten, dan kan je elk kalenderjaar een extra tegemoetkoming bij de VDAB aanvragen.

Volgende opleidingen komen in aanmerking:

  • studies die leiden tot een bachelordiploma;
  • studies hoger onderwijs ingericht door centra voor volwassenonderwijs;
  • de specifieke lerarenopleiding.