Studiefinanciering

Heb je het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, dan kan je met al je vragen terecht bij de sociale dienst/studentenvoorzieningen van je onderwijsinstelling. Je vraag zal er discreet en kosteloos worden behandeld.

Voorschot op de studietoelage van de Vlaamse overheid
Veel studenten krijgen hun studietoelage van de Vlaamse overheid pas uitbetaald in de loop van het academiejaar. De meeste kosten vallen echter in het begin van het academiejaar, wat tot financiële moeilijkheden kan leiden. In afwachting van de uitbetaling van je studietoelage kan je een voorschot vragen.

Gespreide of uitgestelde betaling van het studiegeld
Als het moeilijk is om meteen het volledige studiegeld te betalen, kan je bij sommige hogescholen of universiteiten een gespreide of uitgestelde betaling bekomen.

Toelage
Een toelage is een vorm van studiefinanciering waarbij het ontvangen bedrag niet moet worden terugbetaald. Deze toelage kan je sociale dienst/studentenvoorzieningen toekennen na onderzoek van je sociale en financiële situatie.

Studielening
Je kan soms een renteloze studielening afsluiten bij je sociale dienst/studentenvoorzieningen.