Bedrag studietoelage

Het bedrag van je studietoelage wordt bepaald door je referentie-inkomen (STAP 3), het aantal studiepunten waarvoor je studietoelagegerechtigd bent en of je al dan niet kotstudent bent.

Ligt het inkomen boven de maximumgrens dan heb je geen recht op een studietoelage. Misschien kom je wel in aanmerking voor een vermindering van je studiegeld.

Het aantal studiepunten waarvoor je studietoelagegerechtigd bent, wordt bepaald door het aantal studiepunten dat je opneemt en waarvoor je nog studietoelagekrediet hebt.

Bereken je studietoelage als je studietoelagegerechtigd bent voor: