Bedrag studietoelage

Het bedrag van je studietoelage wordt bepaald door je referentie-inkomen (STAP 3), het aantal studiepunten waarvoor je studietoelagegerechtigd bent en of je al dan niet kotstudent bent.

Als je referentie-inkomen lager ligt dan of gelijk is aan de maximumgrens, bedraagt je studietoelage minstens € 277,46.
Ligt het inkomen boven de maximumgrens dan heb je geen recht op een studietoelage. Misschien kom je wel in aanmerking voor een vermindering van je studiegeld.

Het aantal studiepunten waarvoor je studietoelagegerechtigd bent, wordt bepaald door het aantal studiepunten dat je opneemt en waarvoor je aan de studievoorwaarden voldoet. Per academiejaar kan je een studietoelage krijgen voor maximaal 60 studiepunten.

Bereken je studietoelage als je studietoelagegerechtigd bent voor: