Als je studietoelagegerechtigd bent voor 60 studiepunten en je referentie-inkomen:

 • lager ligt dan of gelijk is aan de maximumgrens, bedraagt je studietoelage minstens € 277,46;
 • lager ligt dan of gelijk is aan de minimumgrens, ontvang je de maximum studietoelage:
  • € 4 293,85 voor een kotstudent (een gehuwd, zelfstandig of alleenstaand student wordt steeds als kotstudent beschouwd);
  • € 2 577,14 voor een niet-kotstudent;
 • tussen de minimum- en de maximumgrens ligt, wordt je studietoelage als volgt berekend:
  max.grens – referentie-inkomen  x € 4 293,85 of € 2 577,14
  max.grens – min.grens
 • lager ligt dan of gelijk aan is 1/10 van de maximumgrens, dan wordt aan bepaalde categorieën van studenten een uitzonderlijke studietoelage toegekend:
  • € 5 781,09 voor een kotstudent;
  • € 3 789,80 voor een niet-kotstudent.

Voorbeelden berekening studietoelage 60 studiepunten