Minder dan 60 studiepunten

Als je voor minder dan 60 studiepunten studietoelagegerechtigd bent, wordt het bedrag van je studietoelage als volgt berekend:

Je bent studietoelagegerechtigd voor 27 tot 59 studiepunten (Voorbeelden):

  • kotstudent
30% van je studietoelage op basis van 60                        + studiepunten resterende 70% x financierbare studiepunten
 60
  • niet-kotstudent
20% van je studietoelage op basis van 60                        + studiepunten resterende 80% x financierbare studiepunten
 60

Je bent studietoelagegerechtigd voor minder dan 27 studiepunten (Voorbeelden):

je studietoelage op basis van 60 studiepunten x financierbare studiepunten
 60