Financiële voorwaarden

Om recht te hebben op een studietoelage moet het inkomen van de leefeenheid waartoe je behoort onder een bepaalde grens liggen. Die grens is afhankelijk van het aantal punten in je leefeenheid. Hoe lager het inkomen, hoe hoger je studietoelage.

Overloop onderstaande stappen achtereenvolgens om na te gaan of je aan de financiële voorwaarden voldoet.

STAP 1
Tot welke leefeenheid behoor je op 31 december 2020?

STAP 2
Bereken het aantal punten in je leefeenheid.

STAP 3
Bereken je referentie-inkomen.

STAP 4
Voldoe je aan de financiële voorwaarden?

Na het doorlopen van de 4 stappen, kan je zelf je studietoelage berekenen.