Aantal punten leefeenheid

STAP 2: Bereken het aantal punten in je leefeenheid

Je leefeenheid wordt uitgedrukt in punten. Hoe meer punten, hoe hoger het inkomen mag zijn om voor een studietoelage in aanmerking te komen (STAP 4). Om het aantal punten te bepalen, wordt rekening gehouden met je gezinssituatie op 31 december 2020.

Let op! Voor 1 persoon kan je verschillende punten tellen. Bv. iemand die fiscaal ten laste is én een handicap heeft, krijgt 1 punt als persoon ten laste en 1 punt omwille van de handicap.

Aantal punten
Pluspunten (optellen) 1 punt per persoon die fiscaal ten laste is.
Echtgenoten zijn niet fiscaal ten laste van elkaar en tellen niet mee.
Studenten die niet meer fiscaal ten laste zijn, maar ook niet voldoen aan de voorwaarden van gehuwd, zelfstandig of alleenstaand student, worden wel meegeteld.
Studenten die voldoen aan de voorwaarden van gehuwd, zelfstandig of alleenstaand student worden niet meegeteld. Zij vormen een eigen leefeenheid.
1 punt per persoon die hoger onderwijs volgt. Dit aantal verminder je met 1 punt.
Enkel de personen van hierboven en deze van wie het inkomen in aanmerking wordt genomen.
1 punt per persoon die fiscaal als gehandicapt wordt beschouwd (vanaf 66% invaliditeit of een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten).
1 punt als je gehuwd student of student ten laste bent (maximum 1 punt per leefeenheid).
1 punt als je zelfstandig of alleenstaand student bent en je minstens 1 kind ten laste hebt.
Minpunt
(aftrekken)
Je moet 1 punt aftrekken voor 1 of meerdere niet-verwanten* die over een inkomen** beschikken.
*Niet-verwant = persoon die zijn officiële verblijfplaats bij jou heeft maar niet verwant is én niet gehuwd/wettelijk samenwonend is met een inwonende verwant. Bovendien zijn er geen gemeenschappelijke kinderen of neemt je ouder ook geen kind van de nieuwe partner fiscaal ten laste (of omgekeerd).
**Een leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap wordt hier niet als een inkomen beschouwd. In dat geval moet geen minpunt worden toegepast.Het aantal punten in je leefeenheid kan nooit lager zijn dan 0.
Totaal =

Voorbeelden aantal punten in de leefeenheid.