Het referentie-inkomen

STAP 3: Bereken je referentie-inkomen

De studietoelage voor 2019-2020 wordt berekend op basis van het referentie-inkomen van je leefeenheid aan de hand van het aanslagbiljet inkomsten 2017 (aanslagjaar 2018).

Van bovenstaande regel wordt afgeweken als:

Berekening op basis van het aanslagbiljet inkomsten 2017 (aanslagjaar 2018) en bijkomende attesten 

Waar te vinden? Je inkomen
2 x kadastraal inkomen (KI) vreemd gebruik (= het KI van alle onroerende goederen in het bezit, behalve het eigen huis en de onroerende goederen die voor eigen beroepsdoeleinden worden gebruikt) Aanslagbiljet personenbelasting (luik ‘Samenvatting’): codes 1106, 2106, 1107, 2107, 1108, 2108, 1109, 2109, 1112, 2112, 1115 en 2115 te vermenigvuldigen met 1,7491
1 x kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden Aanslagbiljet personenbelasting (luik ‘Samenvatting’): codes 1105 en 2105 te vermenigvuldigen met 1,7491
Afzonderlijk belastbare inkomsten (bv. vervroegd vakantiegeld, achterstallen) Aanslagbiljet personenbelasting
Gezamenlijk belastbaar inkomen Aanslagbiljet personenbelasting
80% van de ontvangen alimentatiegelden in 2017 voor alle kinderen die tot de leefeenheid behoren Rekeninguittreksels
Leefloon Attest OCMW
Inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap Attest FOD Sociale Zaken
Buitenlandse inkomsten Buitenlands aanslagbiljet of attest
Referentie-inkomen =

 

Let op! Bestaat je inkomen voor minstens 70% uit vervangingsinkomsten?