Het referentie-inkomen

STAP 3: Bereken je referentie-inkomen

De studietoelage voor 2020-2021 wordt berekend op basis van het referentie-inkomen van je leefeenheid aan de hand van het aanslagbiljet inkomsten 2018 (aanslagjaar 2019).

Van bovenstaande regel wordt afgeweken als:

Berekening op basis van het aanslagbiljet inkomsten 2018 (aanslagjaar 2019) en bijkomende attesten 

Waar te vinden? Je inkomen
2 x kadastraal inkomen (KI) vreemd gebruik (= het KI van alle onroerende goederen in het bezit, behalve het eigen huis en de onroerende goederen die voor eigen beroepsdoeleinden worden gebruikt) Aanslagbiljet personenbelasting (luik ‘Samenvatting’): codes 1106, 2106, 1107, 2107, 1108, 2108, 1109, 2109, 1112, 2112, 1115 en 2115 te vermenigvuldigen met 1,7863
2 x kadastraal inkomen (KI) vreemd gebruik van onroerende goederen in het buitenland Aanslagbiljet personenbelasting (luik ‘Samenvatting’): codes 1123, 2123, 1124, 2124, 1130, 2130, 1131 en 2131
1 x kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden Aanslagbiljet personenbelasting (luik ‘Samenvatting’): codes 1105 en 2105 te vermenigvuldigen met 1,7863
Afzonderlijk belastbare inkomsten (bv. vervroegd vakantiegeld, achterstallen) Aanslagbiljet personenbelasting
Gezamenlijk belastbaar inkomen Aanslagbiljet personenbelasting
80% van de ontvangen alimentatiegelden in 2018 voor alle kinderen die tot de leefeenheid behoren Rekeninguittreksels
Leefloon Attest OCMW
Inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap Attest FOD Sociale Zaken
Buitenlandse inkomsten Buitenlands aanslagbiljet of attest
Referentie-inkomen =

 

Let op! Bestaat je inkomen voor minstens 70% uit vervangingsinkomsten?