Als het inkomen van je leefeenheid sinds 2017 is gedaald (bv. door ziekte, werkloosheid, tijdskrediet), kan je de studietoelage op het vermoedelijk inkomen van 2019 laten berekenen.

Berekening referentie-inkomen op basis van een ander inkomstenjaar
Als men uitgaat van een ander inkomstenjaar dan 2017, gebeurt de berekening van je referentie-inkomen voorlopig op basis van loonbrieven en attesten.
Als het inkomen van dat jaar nagezien is door de belastingdienst, zal je aanvraag worden herzien op basis van het aanslagbiljet van dat ander inkomstenjaar. Een bijbetaling of terugvordering is mogelijk.

Voorbeeld daling van het inkomen