Als het inkomen van je leefeenheid sinds 2018 is gedaald (bv. door ziekte, werkloosheid, tijdskrediet), kan je de studietoelage op het vermoedelijk inkomen van 2020 laten berekenen.

Berekening referentie-inkomen op basis van een ander inkomstenjaar
Als men uitgaat van een ander inkomstenjaar dan 2018, gebeurt de berekening van je referentie-inkomen voorlopig op basis van loonbrieven en attesten.
Na controle van het inkomen van dat jaar door de belastingdienst, zal de berekening van je studietoelage worden herzien op basis van het aanslagbiljet van dat inkomstenjaar. Een bijbetaling of terugvordering is mogelijk.

Voorbeeld daling van het inkomen