STAP 1: Tot welke leefeenheid behoor je op 31 december 2020?

Om te bepalen met wiens inkomen rekening wordt gehouden om je studietoelage te berekenen, gebruikt de afdeling Studietoelagen de term ‘leefeenheid’:

Overloop alle leefeenheden om te bepalen tot welke je behoort.