Je bent ‘gehuwd student’ als je op 31 december 2020:

  • gehuwd bent of;
  • een verklaring van wettelijke samenwoning bij de burgerlijke stand van je gemeente hebt ondertekend of;
  • feitelijk samenwonend bent en samen 1 of meer gemeenschappelijke kinderen hebt of;
  • feitelijk samenwonend bent en je 1 of meer kinderen van je partner fiscaal ten laste neemt of omgekeerd

EN

  • samen met je partner vanaf datum huwelijk/wettelijk samenwonen/geboorte kind/fiscaal tenlasteneming kind partner, gedurende 12 maanden een inkomen van minstens € 7 429,80 hebt verworven en dat uiterlijk 31 december 2021. Gaat het enkel om inkomsten uit arbeid, dan betekent dat een brutobelastbaar inkomen van minstens € 10 614.
    Deze 12 maanden hoeven niet aaneensluitend te zijn.
    Als je in een maand minstens 1 dag inkomsten hebt verworven, mag je deze als maand meetellen.

Je studietoelage zal worden berekend op basis van het referentie-inkomen (STAP 3) van jou en je partner.

Eerder al aangetoond dat je gehuwd student bent?
Dan word je dit academiejaar opnieuw als gehuwd student beschouwd, tenzij je op 31 december 2020 bij je ouder(s) bent gedomicilieerd. In dat geval moeten jij en je partner in 2020 samen meer dan € 3 380 inkomen aantonen. Gaat het enkel om inkomsten uit arbeid, dan betekent dat een brutobelastbaar inkomen van minstens € 4 828,57. Lukt dat niet op basis van de inkomsten in 2020, dan kan je deze leefeenheid eventueel opnieuw aantonen met de inkomsten van 2019 en 2020.