Je bent ‘student ten laste’ als je op 31 december 2020 niet tot de leefeenheid gehuwd of zelfstandig student behoort, zelfs als je niet meer fiscaal ten laste bent.

Je studietoelage zal worden berekend op basis van het referentie-inkomen van de ouder(s) bij wie je bent gedomicilieerd op 31 december 2020 (STAP 3).

Als je op 31 december 2020 bij een andere persoon dan je ouder(s) woont, wordt er rekening gehouden met het inkomen van die andere persoon indien je ofwel:

  • al 3 jaar onafgebroken bij die persoon woont en een ziekenfonds of kinderbijslagfonds/uitbetaler Groeipakket erkent dat je effectief 3 jaar van die persoon ten laste bent;
  • al 3 jaar onafgebroken fiscaal ten laste bent van die persoon;
  • bij die persoon je domicilie hebt ten gevolge van een beslissing van een rechter of een tussenkomst van een publiekrechtelijke overheid of instelling;
  • nog geen 12 maanden in hetzelfde pleeggezin verblijft.
    Let op! Verblijf je langer dan 12 maanden in hetzelfde pleeggezin, dan heb je recht op een studietoelage als pleeggast.

In onderstaande tabel vind je het inkomen waarmee rekening wordt gehouden. Als je ten laste bent van een andere persoon dan vervang je ‘ouder(s)’ door die andere persoon.

Domicilie bij Statuut ouder(s) Andere criteria Referentie-inkomen
2 ouders Al dan niet gehuwd Inkomen beide ouders
1 ouder Alleenstaand Inkomen ouder
Gehuwd of wettelijk samenwonend met partner Inkomen ouder +  partner
Feitelijk samenwonend met partner Je ouder en de partner hebben samen een kind Inkomen ouder +  partner
Je ouder neemt 1 of meer kinderen van de  partner fiscaal ten laste of omgekeerd Inkomen ouder + partner
Je ouder neemt geen kinderen van de partner fiscaal ten laste of omgekeerd Inkomen ouder