Je bent ‘zelfstandig student’ als je een financiële zelfstandigheid kan aantonen op 31 december 2019. Een apart domicilie volstaat niet en is bovendien geen vereiste.

Als zelfstandig student moet je aan 2 voorwaarden voldoen:

je bent geen gehuwd student

EN

je moet ten laatste op 31 december 2019 gedurende 12 maanden een inkomen van minstens
€ 7 284,12 aantonen. Gaat het enkel om inkomsten uit arbeid, dan betekent dat voor 2019 een brutobelastbaar inkomen van minstens € 10 405,89. Deze 12 maanden moeten vallen binnen een periode van 2 aaneensluitende kalenderjaren eindigend op 31 december van het academiejaar:

  • waarvoor je de studietoelage aanvraagt of;
  • waarin je de studies hebt aangevat of hervat.

Deze 12 maanden hoeven niet aaneensluitend te zijn.
Als je in een maand minstens 1 dag inkomsten hebt verworven, mag je deze als maand meetellen.

Je studietoelage zal worden berekend op basis van jouw referentie-inkomen (STAP 3).

Eerder al aangetoond dat je zelfstandig student bent? 
Dan word je dit academiejaar opnieuw als zelfstandig student beschouwd, tenzij je op 31 december 2019 bij je ouder(s) bent gedomicilieerd. In dat geval moet je in 2019 meer dan € 3 330 inkomen aantonen. Gaat het enkel om inkomsten uit arbeid, dan betekent dat een brutobelastbaar inkomen van minstens € 4 757,14. Lukt dat niet op basis van de inkomsten in 2019, dan kan je deze leefeenheid eventueel opnieuw aantonen met de inkomsten van 2018 en 2019.