Als ‘vervangingsinkomsten’ worden beschouwd:

  • werkloosheidsuitkering;
  • ziekte-uitkering;
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen).

Let op! Leefloon en gewone pensioenen zijn geen vervangingsinkomsten.

Bestaat je inkomen voor minstens 70% uit vervangingsinkomsten?
Dan mag je op het totaal van deze vervangingsinkomsten de forfaitaire aftrek, zoals hieronder beschreven, berekenen en de uitkomst aftrekken van je referentie-inkomen.

Hoe bepaal je de forfaitaire aftrek?

Inkomen 2017 Inkomen 2018 Inkomen 2019
30% Op de eerste schijf van 
€ 8 620
30% Tot € 15 733,34 30% Tot € 16 033,31
11% Op het gedeelte tussen
€ 8 620 en € 20 360
3% Boven € 20 360
       max. aftrek € 4 320        max. aftrek € 4 720        max. aftrek € 4 810