Bestaat je inkomen voor minstens 70% uit vervangingsinkomsten?
Dan mag je op het totaal van deze vervangingsinkomsten de forfaitaire aftrek, zoals hieronder beschreven, berekenen en de uitkomst aftrekken van je referentie-inkomen.

Als ‘vervangingsinkomsten’ worden beschouwd:

  • werkloosheidsuitkering;
  • ziekte-uitkering;
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen).

Let op! Leefloon en gewone pensioenen zijn geen vervangingsinkomsten.


Hoe bepaal je de forfaitaire aftrek?

Inkomen 2018 Inkomen 2019 Inkomen 2020
30% Tot € 15 733,31 30% Tot € 16 033,31 30% Tot € 16 266,64
       max. aftrek € 4 720        max. aftrek € 4 810        max. aftrek € 4 880