Wijziging in de gezinssituatie?

Bij een wijziging in je gezinssituatie (bv. huwelijk, echtscheiding, overlijden) in 2019 of 2020 wordt rekening gehouden met het inkomen van het jaar van de wijziging. Met een feitelijke scheiding wordt pas rekening gehouden als er op 31 december 2020 al 1 jaar een verschillend domicilie is. Voor elke wijziging geldt de datum van registratie in het rijksregister.

Als je na 31 december 2018 tot een andere leefeenheid bent gaan behoren doordat je gehuwd, zelfstandig of alleenstaand student bent geworden, dan wordt rekening gehouden met het inkomen van het kalenderjaar waarin je aan de criteria van die leefeenheid voldoet.

Berekening referentie-inkomen op basis van een ander inkomstenjaar
Als men uitgaat van een ander inkomstenjaar dan 2018, gebeurt de berekening van je referentie-inkomen voorlopig op basis van loonbrieven en attesten.
Na controle van het inkomen van dat jaar door de belastingdienst, zal de berekening van je studietoelage worden herzien op basis van het aanslagbiljet van dat inkomstenjaar. Een bijbetaling of terugvordering is mogelijk.

Voorbeeld wijziging in de gezinssituatie