Wijziging in de gezinssituatie?

Bij een wijziging in je gezinssituatie (bv. huwelijk, echtscheiding, overlijden) in 2018 of 2019 wordt rekening gehouden met het inkomen van het jaar van de wijziging. Met een feitelijke scheiding wordt pas rekening gehouden als er op 31 december 2019 al 1 jaar een verschillend domicilie is.

Als je na 31 december 2017 tot een andere leefeenheid bent gaan behoren doordat je gehuwd, zelfstandig of alleenstaand student bent geworden, dan wordt rekening gehouden met het inkomen van het kalenderjaar waarin je aan de criteria van die leefeenheid voldoet.

Berekening referentie-inkomen op basis van een ander inkomstenjaar
Als men uitgaat van een ander inkomstenjaar dan 2017, gebeurt de berekening van je referentie-inkomen voorlopig op basis van loonbrieven en attesten.
Als het inkomen van dat jaar nagezien is door de belastingdienst, zal je aanvraag worden herzien op basis van het aanslagbiljet van dat ander inkomstenjaar. Een bijbetaling of terugvordering is mogelijk.

Voorbeeld wijziging in de gezinssituatie