Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden als je uiterlijk 31 december 2020 tot één van de onderstaande categorieën behoort:

  • je hebt een permanente verblijfsvergunning;
  • je bent erkend vluchteling;
  • je bent slachtoffer van mensenhandel en je bezit een attest van een gespecialiseerde onthaaldienst (vzw Payoke in Vlaanderen, vzw Pagasa in Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vzw Sürya in Wallonië);
  • je bent buitenlandse student onder ‘subsidiaire bescherming’. Dit wil zeggen met een verblijf in België van bepaalde duur wegens een reëel levensgevaar in het land van herkomst;
  • je komt van buiten de EER en verblijft gedurende minstens 12 maanden onafgebroken wettig in België. De verblijfsvergunning werd niet verleend om hoger onderwijs te volgen of om te werken en er is ook geen asielprocedure lopende;
  • je bent buitenlander en je hebt toelating tot een wettig verblijf in België op basis van gezinshereniging met een persoon die Belg is, aan één van de andere nationaliteitsvoorwaarden voldoet of met een persoon die op 31 december 2020 minstens 12 maanden wettig in België verblijft om hoger onderwijs te volgen of te werken en er is geen asielprocedure lopende.