Je ouders zijn onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en op 31 december 2020 werkt minstens één van hen in België of heeft er gewerkt:

  • als werknemer, met een arbeidsovereenkomst van minstens 32 uur per maand, voor een periode van minstens 12 maanden. Die 12 maanden moeten niet noodzakelijk op elkaar aansluiten, maar ze moeten wel binnen een periode van 2 jaar liggen;
  • als zelfstandige. In dat geval moet één van de ouders 2 jaar lang ingeschreven zijn (geweest) in de Kruispuntbank voor Ondernemingen of in het handelsregister.

Je bent zelf onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en

  • je hebt in 2 jaar vóór 31 december 2020 minstens 12 maanden in België gewerkt met een arbeidsovereenkomst van minstens 32 uur per maand
  • of je bent op 31 december 2020 gedurende 2 jaar als zelfstandige ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.