Voorbeelden financierbare opleidingen

Om maximale kansen te geven aan toekomstige leraren, kan je in sommige situaties ook recht hebben op een studietoelage voor een derde graduaat, een derde bachelor of een tweede masteropleiding.
Je kan dan een studietoelage krijgen voor één extra diploma leraar (educatieve graduaats-, bachelor- of masteropleiding).

Als je in het verleden een educatieve graduaatsopleiding hebt voltooid, dan heb je recht op een studietoelage voor een derde graduaatsopleiding.
Als je in het huidige academiejaar ingeschreven bent in een educatieve graduaatsopleiding, dan heb je recht op een studietoelage voor het behalen van een derde graduaatsopleiding.

Let op! De afdeling Studietoelage houdt rekening met je studiehistoriek, ongeacht of je er in het verleden een studietoelage voor hebt ontvangen.
Heb je bijvoorbeeld al een diploma voor 3 graduaatsopleidingen, dan kan je geen studietoelage meer krijgen voor het volgen van een educatieve graduaatsopleiding.

Voorbeeld:

  • je volgde al een graduaat Maatschappelijk werk en een graduaat Orthopedagogie en je volgt momenteel een educatieve graduaatsopleiding, dan kan je een studietoelage krijgen voor deze educatieve graduaatsopleiding.

Als je in het verleden een educatieve bacheloropleiding hebt voltooid, dan heb je recht op een studietoelage voor een derde bacheloropleiding.
Als je in het huidige academiejaar ingeschreven bent in een educatieve bacheloropleiding, dan heb je recht op een studietoelage voor het behalen van een derde bacheloropleiding.

Let op! De afdeling Studietoelage houdt rekening met je studiehistoriek, ongeacht of je er in het verleden een studietoelage voor hebt ontvangen.
Heb je bijvoorbeeld al een diploma voor 3 bacheloropleidingen, dan kan je geen studietoelage meer krijgen voor het volgen van een educatieve bacheloropleiding.

Voorbeelden:

  • je volgde al een bachelor Sociaal Werk en nadien een educatieve bachelor Lager Onderwijs. Dit academiejaar volg je een bachelor Orthopedagogie. De educatieve bachelor Lager Onderwijs telt als lerarenopleiding, dus kan je voor de 2 andere bachelors ook een studietoelage krijgen.
  • je volgde al een educatieve bachelor Kleuteronderwijs en een educatieve bachelor Secundair Onderwijs. Dit academiejaar volg je een bachelor Geschiedenis. De educatieve bachelor Kleuteronderwijs telt als lerarenopleiding, de educatieve bachelor Secundair Onderwijs als eerste bachelor en ook voor de bachelor Geschiedenis kan je nog een studietoelage ontvangen als tweede bachelor.

Als je in het verleden een educatieve masteropleiding hebt voltooid, dan heb je recht op een studietoelage voor een tweede masteropleiding.
Als je in het huidige academiejaar ingeschreven bent in een educatieve masteropleiding, dan heb je recht op een studietoelage voor het behalen van een tweede masteropleiding.

Let op! De afdeling Studietoelage houdt rekening met je studiehistoriek, ongeacht of je er in het verleden een studietoelage voor hebt ontvangen.
Heb je bijvoorbeeld al een diploma voor 2 masteropleidingen, dan kan je geen studietoelage meer krijgen voor het volgen van een educatieve masteropleiding.

Voorbeeld:

  • je volgt een educatieve master Geschiedenis en daarna nog een master Psychologie. De educatieve master Geschiedenis telt als lerarenopleiding, dus kan je voor de master Psychologie ook nog een studietoelage ontvangen.

Je kan slechts éénmaal recht hebben op een extra diploma leraar.

Voorbeelden:

  • als je al een derde bacheloropleiding volgde (waarvan 1 lerarenopleiding), kan je geen studietoelage krijgen voor een tweede masteropleiding (ook al is die tweede master een educatieve master).
  • je volgt een educatieve bachelor Kleuteronderwijs en een educatieve bachelor Secundair Onderwijs. Daarna volg je een bachelor Geschiedenis, een educatieve master Geschiedenis en daarna nog een master in de Psychologie. De bachelor Kleuteronderwijs telt als lerarenopleiding, de andere twee bachelors worden als bachelor gefinancierd. De educatieve master Geschiedenis telt als master, hiervoor kan je nog een studietoelage ontvangen. Het extra diploma leraar is al opgebruikt bij de bacheloropleidingen, dus  voor de master Psychologie kan je geen studietoelage meer krijgen.