Wat na de opstart van je dossier

Zodra je dossier aangemaakt is, onderzoekt de afdeling Studietoelagen of je recht hebt op een studietoelage. Is je dossier volledig en zijn alle elementen beschikbaar om een beslissing te nemen, dan kan je dossier automatisch worden afgehandeld. Ontbreekt er nog informatie, dan zal de afdeling Studietoelagen die aan jou opvragen.

Let op! Kijk de beslissing van de afdeling Studietoelagen goed na. Als er elementen zijn waar geen rekening mee werd gehouden, kan je een herziening van je dossier aanvragen binnen de 6 maanden na ontvangst van de beslissing (goedkeuring of afkeuring) of binnen de 6 maanden na kennisname van nieuwe feiten.