Sociale zekerheid

Als werknemer
Als algemene regel geldt dat studentenarbeid onderworpen is aan de sociale zekerheid. Dat betekent dat zowel je werkgever als jijzelf een sociale zekerheidsbijdrage (RSZ-bijdrage) moeten betalen. Als werknemer bedraagt de RSZ-bijdrage 13,07%. Deze wordt automatisch van je brutoloon afgehouden.

Als student kan je maximaal 12 maanden werken met een overeenkomst voor tewerkstelling voor studenten. Hierbij kan je per kalenderjaar 475 uren werken zonder RSZ-bijdrage. Er wordt dan slechts een solidariteitsbijdrage van 2,71% van je brutoloon afgehouden. Er wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden, waardoor je nettoloon gelijk is aan je brutoloon, verminderd met 2,71%.

Het aantal uren dat je kan werken met afhouding van de solidariteitsbijdrage heet het ‘studentencontingent’. Op student@work kan je zien hoeveel uren er al door je werkgever(s) zijn geregistreerd. Je kan een attest printen van je resterende uren. Voor de berekening van de 475 arbeidsuren tellen enkel de uren mee die je effectief hebt gewerkt (bv. de uren voor een betaalde feestdag worden niet van je contingent afgetrokken, maar je ontvangt wel het loon verminderd met de solidariteitsbijdrage).

Werk je meer dan 475 uren, dan wordt je tewerkstelling vanaf het 476ste uur onderworpen aan de normale RSZ-bijdrage van 13,07%. Je opent hierdoor een aantal rechten die de bijdrage grotendeels compenseren (bv. vakantiegeld).

Onder bepaalde voorwaarden kan je naast de 475 uren nog werken als gelegenheidswerker in de socioculturele-, land- en tuinbouw- en horecasector aan lagere sociale bijdragen (hoeveel is afhankelijk van de sector).

Je hoeft niet eerst je studentencontingent te benutten alvorens aan de slag te kunnen als gelegenheidswerker of student-werknemer met normale RSZ-bijdrage.

Conclusie: je mag meer dan 475 uren werken zonder nadelige gevolgen voor jou.

Als zelfstandige
Heb je als ‘student-zelfstandige’ een inkomen dat lager is dan het minimuminkomen voor zelfstandigen in hoofdberoep, dan geniet je van een voordelige bijdrageregeling:

  • je moet geen sociale bijdragen betalen als je nettobelastbaar jaarinkomen lager is dan € 6 923,70;
  • je betaalt een verminderde bijdrage van 20,50% op het gedeelte van het inkomen tussen € 6 923,69 en
    € 13 847,39.

Is je nettobelastbaar inkomen in 2019 gelijk aan of hoger dan € 13 847,39 of heb je niet het statuut van ‘student-zelfstandige’, dan betaal je sociale bijdragen zoals elke zelfstandige in hoofdberoep op je volledige inkomen als zelfstandige.