Werken als werknemer of zelfstandige

Als werknemer
Is je hoofdactiviteit studeren en is je job daaraan ondergeschikt, dan kan je in principe met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten werken. Het voordeel van zo’n studentencontract is dat elke partij de overeenkomst vrij soepel, met een korte opzeggingstermijn, kan beëindigen en dat je ouders minder kans hebben om hun belastingsvermindering te verliezen. Een studentencontract is altijd tijdelijk, de maximale duur bedraagt 12 maanden.

Wat staat er op je loonbrief?

 BRUTOLOON (staat vermeld in je contract)
– RSZ-bijdrage (13,07%) of solidariteitsbijdrage (2,71%)
 = (BRUTO)BELASTBAAR
– bedrijfsvoorheffing (voorschot op de personenbelasting)
 = NETTOLOON (wat je effectief ontvangt)

Je werkgever moet je minstens het wettelijke minimumloon betalen.

Als zelfstandige
Oefen je naast je studies een zelfstandige activiteit uit, dan kan je het statuut ‘student-zelfstandige’ aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds als je:

  • tussen 18 en 25 jaar bent;
  • ingeschreven bent voor minstens 27 studiepunten met het oog op het behalen van een diploma, tenzij je een thesis of een verplichte stage afwerkt (uiterlijk tot het indienen van je thesis of het beëindigen van je stage en gedurende maximum 1 jaar).

Het voordeel van dit statuut is dat je kan genieten van een voordelige bijdrageregeling en fiscale regeling.